prathamschool1@gmail.com
 7015155948
mlzs-banner

Teaching Staff List

Sr.No.Staff Name
1SACHIN SHARMA
2Anita
3NIRMALA DEVI
4Priyanka
5DEEPAK
6Deepak
7Manoj
8Varsha
9Pavitra
10Pinki
11OMWATI
12SUDHA
13SARITA KUMARI
14NEELAM BAI
15Renuka
16Savita Kushwaha
17POOJA
18Manju
19RAJBIR SINGH
20NAVNEET
21Savita
22VIKAS
23PRIYA
24SEEMA
25SURENDER
26Ravinder Kumar
27KAVITA SHARMA
28ANIL
29PRIYA YADAV
30POONAM
31PRIYA
32VIKRAM
33MAMTA SAINI
34SARITA KUMARI
35NISHU
36MANISH KUMAR
37SANJAY KUMAR
38NEHA DUA
39ANIL KUMAR
40YOGENDRA SINGH
41GEETA
42YUVRAJ
43KIRTI
44AJEET SINGH
45PRIYA SHARMA
46SANSAKAR CHOUDHARY
47PRAVEEN KUMAR